lansare apel de selectie 2/2020

GAL Vedea Gavanu Burdea lanseaza in data de 17.07.2020 apelul de selectie nr. 2 aferent masurii M7/6B Dezvoltarea Satelor.

informatiile cu privire la conditiile de eligibilitate, precum si toate documentele necesare intocmirii dosareor cererilor de finantare se regasesc pe pagina web, sectiunea SELECTIE PROIECTE - SELECTIE 2020 APEL 2