Calendar estimativ apeluri 2017

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018

data modificarii: 03.01.2018

Denumirea masurii Perioada sesiunii de depunere Alocarea indicativa pe sesiune (euro)

M1/1C Formarea profesionala a actorilor implicati

in sectorul agricol din teritoriul GAL Vedea Gavanu

Burdea

15 septembrie - 15 octombrie 2018

30.887,37
M2/2A  Dezvoltarea exploatatiilor agricole 15 aprilie - 15 mai 2018 71.708,00
M3/2A Sprijinirea fermelor mici 15 aprilie - 15 mai 2018 30.000,00
M4/2B Intinerirea generatiilor de fermieri 15 aprilie - 15 mai 2018 230.000,00

M5/3A Infiintarea grupurilor si organizatiilor de

producatori

15 septembrie - 15 octombrie 2018

77.600,35
M6/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol 01 februarie - 05 martie 2018 331.589,00
M7/6B Dezvoltarea satelor 01 februarie - 05 martie 2018 397.946,00
     

M8/6B Infrastructura sociala pentru comunitatile

marginalizate/cu risc de saracie/excluziune sociala

din teritoriul GAL Vedea Gavanu Burdea

  alocare financiara epuizata