O scurta prezentare a programului Leader si a GAL VEDEA-GAVANU-BURDEA

In 2009, la initiativa a 70 de parteneri, au fost facuti primii pasi pentru conturarea GAL VEDEA-GAVANU-BURDEA, proiect care a obtinut finantare în 2012 prin programul LEADER, axa 4 PNDR.

Asociatia a fost infiintata juridic în aceasta componenta in 2011 vizand teritoriul format din comunele: Ghimpeteni, Stoicanesti, Valeni, Crampoia, Serbanesti, Mihaiesti, Vâlcele, Radomiresti, Movileni, Nicolae Titulescu, Schitu, Izvoarele, Coteana, Maruntei Seaca din judetul Olt si comuna Dobrotesti din judetul Teleorman.

Pe langa cele 16 primarii partenere, GAL VEDEA-GAVANU BURDEA are în componenta sa 47 de reprezentanti ai mediului privat si alti 7 reprezentanti ai societatii civile, printre care:

- Asociatia Culturala „Prietenii”

- Asociatia „OLTROM”

- Asociatia Cultivatorilor de Plante

- Asociatia „Speranta pentru ziua de mâine”

- Patronatul IMM

- Asociatia"Prietenii Omului,Umanism, Cultura"

- Asociatia Crescatorilor de Animale - Vedea – Valeni

Obiectivul GAL VEDEA – GAVANU – BURDEA pentru perioada 2012 – 2015 este sa se transforme intr-un animator al teritoriului stimuland, prin fondurile europene de 2.850.000 eur finantare nerambursabila dezvoltarea multilaterala a sectoarelor reprezentantive (agricultura,agroturism, valorificarea produselor agricole, asocierea producatorilor, servicii pentru populatie, strat-up de IMM-uri, actiuni sociale si de interes comun, s.a.).

 

Pentru perioada 2014 - 2020 teritoriul acoperit de Asociatia Grupul de Actiune Locala “Vedea – Gavanu - Burdea” este amplasat in cea mai mare parte în estul judetului Olt (comunele Ghimpeteni, Seaca, Stoicanesti, Crampoia, Valeni, Serbanesti, Mihaiesti, Valcele, Radomiresti, Movileni, Nicolae Titulescu, Schitu, Izvoarele, Coteana, Maruntei,  orasul Draganesti – Olt, Gostavatu, Daneasa), continand si o localitate din judetul Teleorman (comuna Dobrotesti)

Parteneriatul este format din 125 de membri, dupa cum urmeaza:

19 reprezentanti ai administratiei publice locale – 15,20%
98 de parteneri privati – 78,40
8 reprezentanti ai societatii civile – 6,4%